ĭʸ귽 (3)
F׸귽 (7)
WJtCQ (17)
ڭ̤c (4)
L귽 (8)
ͬg
и귽 (7)


{ 46 ӺsbƮw


̷sC

: F׸귽
[FR Our Daily Meditation  ̫s: 2012-09-16 04:18
²:
ѥ|Qh@̦b@~365AC@gFפAQDܡC


: F׸귽
[FR³ Our Daily bread - Daily Devotional  ̫s: 2012-09-16 04:17
²:
uFR³vO@ͬơBfyơAeΦb`ͬAPH@Aۤ@Ѥ@gFפp~AC@gDDMyUAgTICUAFRɭԱoiC

䤺OHͬpGƨӪWҪRΤqAEyڭ̹L{몺ͬC۬O^Wa֡BAUAgBqWҡA[`LHΫQtguzCǵ²uOqQylAUAϴ_QAҾǨ쪺C

\ŪuFR³v̨ΰtfĪGNO@tgbAPѦPɶiFסAnŪoѦӨS\ŪtgC: F׸귽
[WF  ̫s: 2008-11-24 15:07
²:
zLFסAڭ̤iHiJײ̡AUڭ̫إߤ@ӨS}BPD۹JŶCo̴Ѥ@FפkMgA@̥SnfHwR_tץhŪCC@gF׸ƬҥH@PAѧ̥Snf@ͦCF׾޽mC


: и귽
[ؼ CGBC  ̫s: 2006-06-13 08:03
²:
[jؼߩӱoa^AMؼ`|HAPh}DͩMH{AѦUs@C]AѿaBлs@MsC: F׸귽
[My Utmost for His Highest  ̫s: 2006-06-07 10:11
²:
AiHܤPy\ŪC


: F׸귽
[ ̫s: 2006-06-07 09:57
²:
SJ
E TyPBoA~ͻɡC
E PyScreen SaverA}AC
E WF{OïApB@ɦӶqC
E WBe-mailq\AUSMC


: F׸귽
[³  ̫s: 2006-06-07 09:54
²:
bo̦hӤPS⪺F׺sѿ


: F׸귽
[Ce  ̫s: 2006-06-07 09:48
²:
O The Back To God Hour wXFפpUl, SOC@ӥDD,C@gqQ C {ɦLƶqwWL 890,000, ½ĶCe B k B Z B L B , θ C ڭ̬߱o^ӪpUlUAإߨC骺Fץͬ, ϧA˪ C


: L귽
[yahoo r  ̫s: 2006-05-02 12:03
²:
iHd^ΤͦrWr


: L귽 ͬg
[THE HISTORY OF EATING UTENSILS  ̫s: 2006-04-21 08:09
²:
H頪ơASOO㪺oivC


: L귽 ͬg
[ ̫s: 2006-04-21 08:02
²:
WixAέ^Ce]APi`Ѥά}C


: L귽 ͬg
[C攞Fun  ̫s: 2006-04-21 07:52
²:
eണѦѮvAdШ|귽αЧAHUǥͫإߨ}nΥͬߺDC


: L귽 ͬg
[aFǷ|--aFpʬ  ̫s: 2006-04-21 07:42
²:
ǮaF`ѩMPaF


: и귽
[з|/оc/Aȵ jM  ̫s: 2006-04-15 14:35
²:
ibo̧줣Pз|ơB|AȡBШ|AȡBAȤΰЪA/ cs


: и귽
[تɦV }  ̫s: 2006-04-12 09:56
²:
oO֭ҥDإߵѻPتɦVз|ɸ귽aC


vҦ (c) 2006 ذз|鰂F